Nekretnine i pravo

Izgubili smo sud s osobom koja našu zemlju kosi bez našeg dopuštenja, što učiniti?

27.01.2019.

Molim vas da mi objasnite zakon o mirnom posjedu. Suvlasnik sam zemlje koju zauzima treća osoba koja nema nikakve veze sa zemljom, samo je pokosi. U roku 30 dana nismo zvali policiju nego smo mu rekli da on nema pravo to raditi na tuđoj zemlji, međutim on nas tuži da ga ometamo u njegovom mirnom posjedu jer je on to zadnji pokosio. Gubimo sud jer nema veze što on nije ni vlasnik ni suvlasnik. Apsurd u hrvatskom zakonu kojeg mislim da nema niti u jednoj državi.

Poslovanje

Kako da prestanem biti direktor u tvrtki svog prijatelja?

26.01.2019.

Kako mogu sam sebe maknuti iz pozicije člana uprave upisanog na Trgovačkom sudu? Kako će to poduzeće poslovati bez direktora, ako uopće postoji način da ja samostalno oslobodim sebe te funkcije bez očitovanja volje osnivača?

Obiteljsko pravo

Može li kćer u ime majke tražiti ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju?

19.01.2019.

Može li moja majka tražiti raskid Ugovora o doživotnom uzdržavanju u ime svoje majke koji je baka sklopila sa svojim sinom, maminim bratom? On se ugovora ne pridržava ni u kom smislu, ne pita, ne skrbi i ne posjećuje baku, a sklopio je s njom ugovor. O baki, 100%-tnom invalidu se već 5 godina isključivo brine moja majka. Može li moja mama tražiti ništetnost ugovora i što iz njega proizlazi i na osnovu toga tražiti dio imovine koju je njen brat upravo na taj način stekao?

Obiteljsko pravo

Imam li pravo na alimentaciju nakon udaje?

18.01.2019.

Imam 23 godine i redovna sam studentica. Od oca redovno primam alimentaciju. Imam li i dalje pravo na alimentaciju u slučaju udaje dok sam redovan student i ne zaposlim se ili to pravo prestaje mojom udajom?

Poslovanje

Priznavanje vojnog roka u JNA u radni staž

18.01.2019.

Je li se u Republici Hrvatskoj od osamostaljenja ikada mogao JNA upisati u radnu knjižicu kao radni staž? Neki tvrde da je tako, ali ja nisam nikad za to čuo, dapače, kad sam uzgred pitao u mirovinskom su mi rekli da se to moglo neko vrijeme, ali da je trajalo dosta kratko.

Nekretnine i pravo

Može li banka skinuti fiducij s etaže koja je naknadno izgrađena?

17.12.2018.

Može li banka dati brisovno očitovanje da se skine fiducij i da se fiducij prebaci samo na donju etažu koja je jedina postojala pri sklapanju ugovora s bankom (gornja etaža je izgrađena naknadno)? Banka je prethodno dala suglasnost na izgradnju kata kuće i na etažiranje iste.