Burza odgovara

Suprug mi je darovao stan, RH je pokrenula pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Suprug mi je darovao stan, RH je pokrenula pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Suprug je prebacio stan na mene darovnim ugovorom. Republika Hrvatska je pokrenula tužbu zbog pobijanja dužnikovih pravnih radnji. Problem je u tome što je to darovni ugovor, a ne ugovor o diobi nekretnina, a darovni ugovor nije bračna stečevina. Mogu li zatražiti u postupku da se polovina stana izdvoji kao bračna stečevina i kakve su mi šanse?

Mora li se plaćati alimentacija ako dijete radi za vrijeme studija?
Mora li se plaćati alimentacija ako dijete radi za vrijeme studija?

Prestaje li obaveza plaćanja alimentacije ako mi se dijete školuje na fakultetu i radi preko student servisa? Ukoliko postoji, na koji način dijete može zadržati pravo na alimentaciju, ali i dalje imati radni odnos?

Ima li bivši suprug kao sudužnik po kreditu pravo tražiti suvlasništvo na nekretnini?
Ima li bivši suprug kao sudužnik po kreditu pravo tražiti suvlasništvo na nekretnini?

Želim darovati nekretninu za koju bih i dalje nastavila plaćati kredit. Plaća li se porez ako ju darujem roditelju? Ima li sudužnik po kreditu pravo upisa vlasništva na nekretninu (sudužnik je u konkretnom slučaju suprug od kojeg se razvodim)?

Kako da dođem do podataka o kolektivnoj polici osiguranja?
Kako da dođem do podataka o kolektivnoj polici osiguranja?

Suprug mi je umro 2016. godine. Njegov poslodavac po kolektivnom ugovoru je ugovorio kolektivnu policu osiguranja radnika od nezgode. Kolektivni ugovor imam, ali mi njegov poslodavac ne želi dati broj police niti naziv osiguravajuće kuće gdje je i ista ugovorena. Na koji način doći do tih podataka? Kada nastupa zastara?

Zašto se priznavanje njemačke sudske odluke mora platiti?
Zašto se priznavanje njemačke sudske odluke mora platiti?

Imam dvije sudske odluke donesene u Njemačkoj (već su prevedene na hrvatski) koje navodno trebaju biti priznate u RH i svaka će me koštati 400 kn? Je li to u redu? I čemu onda EU?

Kako da tvrtka kupi auto od fizičke osobe?
Kako da tvrtka kupi auto od fizičke osobe?

Želim kupiti rabljeno teretno vozilo koje glasi na fizičku osobu, a ja bih ga kupio i stavio na firmu, d.o.o, na koji način to mogu obaviti, samo kupoprodajnim ugovorom ili još nečim? Moram li platiti PDV i koliko?

Može li se tražiti poništenje darovnog ugovora nakon prodaje darovane nekretnine?
Može li se tražiti poništenje darovnog ugovora nakon prodaje darovane nekretnine?

Otac je darovnim ugovorom darovao sestri polovicu kuće 18.05.2015. godine. Drugu polovicu kuće je majka darovala meni. Prošle godine kupila sam od sestre njezinu polovicu darovane kuće te sam sada jedini vlasnik kuće. U kući živi otac s kojim su narušeni odnosi već 2-3 godine. Može li otac zatražiti pobijanje darovnog ugovora prema sestri i koje su posljedice moje kupnje polovice nekretnine od sestre?

Što se događa s naknadno nađenom imovinom brisanog društva?
Što se događa s naknadno nađenom imovinom brisanog društva?

Postoji li zakonski rok u kojemu se mora prijaviti sudu naknadno nađena imovina društva koje je brisano i nad kojim je proveden stečaj? Što se događa s imovinom koja je bila u vlasništvu tog društva na kojoj je upisana hipoteka i koja je kupljena na kredit koji jamac uredno otplaćuje.

Spada li stan koji mi je suprug darovao u bračnu stečevinu?
Spada li stan koji mi je suprug darovao u bračnu stečevinu?

Može li se darovnim ugovorom ispraviti stanje u zemljišnim knjigama? Stan je bio u vlasništvu mog supruga, bivši državni stanovi, dala sam mu suglanost po ondašnjem zakonu. Suprug mi je onda darovao stan, napravili smo darovni ugovor. Sada smo se rastali. Stan glasi na mene, ali on traži jednu polovicu stana. Spada li taj stan u bračnu stečevinu s obzirom na darovni ugovor, kakve su šanse suprugu ako me tuži?

Zašto mirovina bračnog druga ne spada u bračnu stečevinu?
Zašto mirovina bračnog druga ne spada u bračnu stečevinu?

Zašto mirovina bračnog druga ne ulazi u zajedničko stečenu imovinu u razmjeru godina staža odrađenih tijekom trajanja braka?