Burza odgovara

Može li novi vlasnik nekretnine zatražiti brisanje založnog prava i na koji način?
Može li novi vlasnik nekretnine zatražiti brisanje založnog prava i na koji način?

Može li se pokrenuti pojedinačni zemljišno-knjižni ispravni postupak za priznanje prava vlasništva nad nekretninom i pri tom tražiti od suda da se briše teret upisan na suvlasnike koji nisu stvarni vlasnici te nekretnine? Ostaje li teret na čestici ili postoji mogućnost da mi, buduće vlasnice, platimo vrijednost od 1/72 tog iznosa Poreznoj upravi Rijeka kako bi nekretnina bila bez tereta?

Na koji način se utvrđuju činjenice pri rješavanju zahtjeva o legalizaciji?
Na koji način se utvrđuju činjenice pri rješavanju zahtjeva o legalizaciji?

Službena osoba nam je usmeno rekla da će odbiti zahtjev za legalizaciju objekta, jer ima fotografije iz nekog drugog postupka kojeg je 2013. godine vodila u blizini naše lokacije te je tom prilikom zahvaćen dijelom i naš objekat. Smije li se službena osoba koristiti takvim sredstvima?

Moram li platiti ostavinski postupak ako pokojnica nema ostavine?
Moram li platiti ostavinski postupak ako pokojnica nema ostavine?

Jesam li dužan platiti trošak javnom bilježniku, s obzirom da ostavinski postupak nije proveden?

Sestra je zatajila usmenu oporuku i svu ostavinu uzela sebi
Sestra je zatajila usmenu oporuku i svu ostavinu uzela sebi

Ostavina je bila prije mjesec dana, a ja to nisam ni znala. Sada mi javni bilježnik tvrdi da više nemam nikakvo pravo i da sam ostala bez svega jer su prošli rokovi za žalbu. Postoji li način da tužim navedenu zbog zatajenja usmene oporuke?

Što se događa s radnom dozvolom kad stranac u RH mijenja radno mjesto?
Što se događa s radnom dozvolom kad stranac u RH mijenja radno mjesto?

Ukoliko dam otkaz, a imam radnu dozvolu te nađem posao u drugom gradu, hoću li dobiti drugu radnu dozvolu i boravišnu vizu u gradu u kome bih trebao početi raditi?

Imam dug prema državi, hoću li imati problema s izdavanjem dokumenata?
Imam dug prema državi, hoću li imati problema s izdavanjem dokumenata?

Ako imam dug prema državi temeljem presude iz kaznenog postupka, hoće li mi biti odbijen zahtjev za izdavanjem putovnice ili osobne iskaznice?

Na koji način mogu plaćati pričuvu za stan kojem sam suvlasnik?
Na koji način mogu plaćati pričuvu za stan kojem sam suvlasnik?

Sestra i ja smo suvlasnici stana i to sestra za 7/8, a ja za 1/8. Sestra živi u tom stanu. Sada cijelu pričuvu plaća sestra. Ja sam želio početi plaćati svoj dio pričuve za 1/8, ali sam od upravitelja zgrade (pravna služba) dobio odgovor da to ne mogu po Zakonu o vlasništvu. Tražio sam da šalju dvije uplatnice, jednu za 7/8 pričuve mojoj sestri a meni za 1/8 pričuve i dobio sam odgovor da se ne može tako plaćati po Zakonu o vlasništvu. Je li to točno? Inače, živim u drugoj nekretnini i nemam za sada nikakvog razloga za neku diobu, isplatu i slično.

Imamo li pravo na dio novca od prodaje stana koji je majka nasljedila?
Imamo li pravo na dio novca od prodaje stana koji je majka nasljedila?

Nakon bakine smrti pola stana pripalo je djedu, a pola majci. Stan je sada prodan. Imamo li moje dvije sestre (od kojih je jedna maloljetna) i ja ikakva prava na majčin dio novca od prodaje s obzirom da nam nije osigurala stambeno pitanje?

Može li se tražiti nužni dio od vjerovnika?
Može li se tražiti nužni dio od vjerovnika?

Republika Hrvatska je išla na pobijanje dužnikovih pravnih radnji, jer je suprug prepisao stan na mene darovnim ugovorom. Zakonski nasljednici su i moji sinovi koji su pozvani da preuzmu postupak nakon smrti mog supruga. Mogu li oni tražiti nužni dio od RH?

Ima li bivša partnerica pravo na stan koji sam kupio i koji želim darovati sestri?
Ima li bivša partnerica pravo na stan koji sam kupio i koji želim darovati sestri?

Darovao bih sestri stan putem darovnog ugovora. Može li moja bivša partnerica, s kojom nisam bio vezan brakom, već smo potpisali da živimo u izvanbračnoj zajednici (makar nikada nismo živjeli na istoj adresi, niti bili u vezi prije tog ovjerenja, već smo radi nekih drugih stvari to napravili), imati pravo na taj stan? Stan je kupljen u vrijeme dok još nisam bio poništio tu ovjeru izvanbračne zajednice.