Obustave poslovanja su najčešće u poduzetništvu u kojem ne postoje druge zaposlene osobe, pored samog obrtnika ili direktora poduzeća, pa tako po nastupu nekih nepovoljnih okolnosti nema osoba koje bi nastavile poslovanje. Kao i većina drugih tema, propisi određuju različite postupke i mogućnosti za obrte i za poduzeća.

 

Privremena obustava poslovanja obrta

Obrtnik koji namjerava iskoristiti zakonsku mogućnost obustave poslovanja od najviše godinu dana, podnosi zahtjev mjesno nadležnom uredu za gospodarstvo prema mjestu sjedišta obrta, što može učiniti i putem sustava e-građani. Naravno, ukoliko je imao zaposlenike, prethodno ih mora otpustiti, poštujući sve norme Zakona o radu. 

Po dobivanju rješenja, dužan je u roku 24 sata prijaviti obustavu poslovanja nadležnim ispostavama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

 

Naime, od početka ove godine propisi idu više u korist obrtnika, jer on više nije dužan plaćati doprinose za vrijeme trajanja obustave poslovanja.

 

Zapažam da je internet pun starih zapisa o obustavama, pa na ovo posebno skrećem pažnju jer je bitno povoljnije nego prije, čak i za vrijeme pandemije.

Kada će poželjeti ponovo pokrenuti poslovanje, obrtnik će se obratiti istom upravnom tijelu i nakon nastavka rada ponovo će se prijaviti na HZMO i HZZO. Ukoliko to ne učini u roku od godinu dana, obrt će biti brisan iz registra i prestaje mu pravo nastavka poslovanja.

Razumljivo je da za vrijeme trajanja obustave poslovanja, obrt ne može vršiti nikakve isporuke niti se pojavljivati na tržištu.

S poreznog aspekta, u poslovnim knjigama neće se vidjeti činjenica obustave, zato što će biti mogući primici u vidu naplate isporuka za koje su izdani računi prije obustave ili izdaci za neke troškove koji se nisu mogli spriječiti. Primjerice, bankovne naknade, zakupnine, telefonski troškovi i sl.

Ovdje želim podsjetiti da je kod zatvaranja obrta porezna situacija bitno drugačija i posljedice za obrtnika mogu biti značajne, pa je savjet svakom obrtniku da dobro promisli prije trajnog zatvaranja obrta. Više o tome pisala sam u prethodnim tekstovima.

 

Može li poduzeće privremeno obustaviti poslovanje?

S obzirom da je poduzeće pravna osoba nastala voljom osnivača i upisom u sudski registar, ono postoji sve dok ne bude likvidirano postupkom pred Trgovačkim sudom pred kojim je i osnovano. Drugim riječima, privremena obustava poslovanja poduzeća nije moguća.

I poduzeće, dakako, može otpustiti sve zaposlenike čiji rad više nije potreban, ali i ono je dužno poštovati sva njihova radna prava i otkazi moraju biti pravno utemeljeni.

Ono može čak otkazati ugovor o radu i samom direktoru poduzeća, ukoliko je nužno da se poduzeće rastereti troškova. Međutim, ukoliko taj direktor nije drugdje zaposlen ili nije umirovljenik, tada će on sam morati plaćati doprinose za svoje mirovinsko i zdravstveno osiguranje sve dok je na Trgovačkom sudu upisan kao direktor.

Porezno, stvarna obustava poslovanja će se u poslovnim knjigama očitovati samo kao manji obim dokumentacije, jer se računovodstvo poduzeća vodi u kontinuitetu od dana osnivanja do dana likvidacije.

Kao i uvijek, moj je savjet poduzetnicima da pažljivo promisle prije nego donesu značajne odluke, pa tako i o današnjoj temi.

Sretno!