Nekretnine i pravo

Može li banka skinuti fiducij s etaže koja je naknadno izgrađena?

17.12.2018.

Može li banka dati brisovno očitovanje da se skine fiducij i da se fiducij prebaci samo na donju etažu koja je jedina postojala pri sklapanju ugovora s bankom (gornja etaža je izgrađena naknadno)? Banka je prethodno dala suglasnost na izgradnju kata kuće i na etažiranje iste.

Nasljedno pravo

Spada li nećakinja u nasljednike iza ujaka?

14.12.2018.

Moj ujak živi trenutno sam. Djece nema. Supruga mu je umrla, roditelji su mrtvi, moja majka isto nije živa. Spadam li ja kao nećakinja u nasljedni red ili ne? Oporuku nije sastavio.

Poslovanje

Može li vlasnica tvrtke u stečaju imati problema pri ulasku i izlasku iz Hrvatske?

11.12.2018.

Imala sam d.o.o. i bila sam direktor firme koja nije bila likvidna te sam otišla u inozemstvo. U međuvremenu je proglašen stečaj firme. Kako nisam dolazila nazad u RH, uopće ne znam stanje dugovanja. Vjerujem da ima dugovanje prema Poreznoj upravi. Kako sada dolazim u Hrvatsku, mogu li imati problema pri prelasku granice i izlasku iz zemlje?

Radni odnosi

Poslodavac traži doznake za dva dana iako je radnik bio bolestan jedan dan

30.10.2018.

Radim na poslu gdje se rad odvija u smjenama od po 12 sati svaki drugi dan. U slučaju kada se bude jedan dan na bolovanju baš u radni dan od 12 sati, nadređeni zahtijeva doznaku za dva dana, i za onaj slijedeći koji je radniku neradni prema rasporedu. Ukoliko se ne donese doznaka koja pokriva radni i neradni dan, rukovoditej traži da odradimo razliku od 4 sata (budući da doznaka pokriva 8 sati). Je li obavezna doznaka i za slijedeći slobodan dan ako nije postojalo stvarno bolovanje i je li poslodavac u pravu kada bilježi minus sate?